Life - Ratownictwo Medyczne

Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm i instytucji

Merytoryczne treści, prosty przekaz oraz przyjazna atmosfera, to atuty naszych szkoleń.

Prowadzone przez nas kursy mają charakter szkoleń warsztatowych, podczas których omawiamy wiele przykładów stanów zagrożenia zdrowia i życia, uczymy jak je rozpoznawać i leczyć.

Szeroka i aktualna wiedza, odpowiedni sprzęt dydaktyczno-medyczny, dobry kontakt z uczestnikami, powodują efektywne zapamiętanie przekazywanych treści i przyczyniają się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa w codziennym życiu.

Nasze szkolenia są akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz są zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a przekazywana wiedza jest aktualna z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Czterogodzinne szkolenie jest szkoleniem podstawowym, w którym powinien uczestniczyć każdy pracownik zakładów pracy, małych firm, szkół i innych instytucji publicznych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat, który jest akceptowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Podczas szkolenia omawiamy między innymi:

  1. organizację systemu zdrowotnego w Polsce;
  2. akty prawne związane z udzielaniem pierwszej                pomocy;
  3. stany zagrożenia życia (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, napady padaczkowe)
  4. postępowanie podczas wypadków komunikacyjnych;
  5. postępowanie podczas zdławień i urazów;
  6. resuscytację osoby dorosłej i dziecka;
  7. zasady działania i bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. 
Call Now Button