Life - Ratownictwo Medyczne

Eventy i imprezy integracyjne z pierwszą pomocą.

Dla firm, które chciałyby zorganizować szkolenia o tematyce pierwszej pomocy, mamy na taką okazję przygotowaną ofertę.

Podczas szkoleń integracyjnych tworzone są stanowiska edukacyjne o różnorodnej tematyce związanej z pierwszą pomocą.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zostają podzielone na niewielkie grupy i przechodzą przez stacje tematyczne, gdzie uczą się udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Stacje tematyczne uwarunkowane są od charakteru pracy, jaką wykonują Państwa pracownicy.

Oferujemy również gotowe scenariusze:

Wypadki komunikacyjne –  gdzie uczymy prawidłowego postępowania podczas wypadków z udziałem samochodu i motocyklu.

Nagłe zatrzymanie krążenia – na tej stacji uczymy, w jaki sposób rozpoznać osobę w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, jak wezwać zespół ratownictwa medycznego oraz jak przeprowadzić prawidłową resuscytację krążeniowo oddechową.

Bezpieczne wyjście w góry – omawiamy urazy, jakich można doznać podczas wyjścia w góry oraz sprzęt, w jaki powinna być wyposażona każda osoba wychodząca na górskie szlaki.

Call Now Button