Zajęcia z pierwszej pomocy w KS Łamator

W miesiącu grudniu przeprowadziliśmy serie zajęć edukacyjnych dla dzieci trenujących w raciborskim Klub Łamator. Spotkania odbywały się w dwóch grupach wiekowych, a przeprowadzone zostały w ramach programu „Sport, zdrowie, ju jitsu, wolni od uzależnień.” Podczas zajęć omówiliśmy między innymi tematy związane z pierwszą pomocą, zdrowego odżywiania, higieny osobistej oraz zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych i różnego rodzaju używek. Przeprowadziliśmy również doświadczenie polegające na pomiarze poziomu cukru w popularnych napojach gazowanych. Najwyższy wynik stężenia cukru uzyskał napój Coca-cola (wynik widoczny na ostatnim zdjęciu). Serdecznie pozdrawiamy wszystkie osoby trenujące w Klub Łamator.

Call Now Button